top of page

BIO

IN ENGLISH

Copy of valmiit_2x3-6.jpg

Sini Linnea Ström, MMus is a Finnish accordionist and a founder of Rantaraitti Soi! -festival. She is particularly interested in contemporary music and collaborating with composers, which has resulted in the creation of new works by Sebastian Dumitrescu, Tommi Paavilainen, Tze Yeung Ho and Dante Thelestam.


Along with contemporary music, Ström plays a variety of repertoire from different eras. As that music is not originally written for accordion, Ström pursues to find an interesting angle for the pieces and tries to avoid excessive seriousness towards the original piece. Ström plays with different ensembles in various projects and in one of the weirdest projects she found herself playing outside in pouring rain in the middle of December.


Ström is interested in exploring the different possibilities of making art. Especially diverse opera projects, contemporary or operas from previous eras, are in the center of her enthusiasm. Year 2022 opened the door for Ström as an orchestra musician and she played among Helsinki Philharmonic Orchestra, Lahti Symphony and Kymi Sinfonietta.


Ström gets excited about pop-jazz singing and singing in a choir and did her Master’s studies minor in pop-jazz singing and choir projects. Due to the love for singing, she has written a pile of her own songs, which still hide as demos on the hard drive of her computer.

  

Endless curiosity and interest in all musical styles is one Ström’s strengths and she is always ready to jump into new projects or create her own. She is enthusiastic of finding new repertoire to develope her skills and to continue to improve a bit day by day.


Pedagogy and especially accordion pedagogy is an essential part of Ström’s professional calling. She is currently the chair of Finnish Accordion Teachers Association and from the autumn of 2022 on she has been working as the Accordion Pedagogy teacher at Sibelius-Academy.

Bio: Bio

BIO

SUOMEKSI

Sini Linnea Ström, MuM on suomalainen harmonikkataiteilija ja Rantaraitti Soi! -festivaalin perustaja. Hän on kiinnostunut erityisesti nykymusiikista ja yhteistyöstä säveltäjien kanssa, jonka seurauksena on syntynyt uusia teoksia maailmaan Sebastian Dumitresculta, Tommi Paavilaiselta, Tze Yeung Holta ja Dante Thelestamilta. 

   Nykymusiikin ohella Ström soittaa monipuolisesti eri aikakausien musiikkia ja koska tällöin kyse ei ole harmonikalle sävelletystä ohjelmistosta, koittaa hän löytää aina jonkin uudenlaisen tulokulman kappaleisiin pyrkien välttämään liian ryppyotsaista suhtautumista alkuperäisteokseen. Ström esiintyy eri kokoonpanojen kanssa moninaisissa projekteissa, joista omituisin on vienyt hänet soittamaan joulukuussa ulos kaatosateessa.

   Tutkivan taiteentekemisen mahdollisuudet ja erityisesti erilaiset oopperaproduktiot, niin nykymusiikin parissa, kuin uudet versiot eri aikakausien oopperoista, sekä transkriptiot edeltävien vuosisatojen teoksista kiehtovat Strömiä. Vuosi 2022 avasi oven orkesterimuusikkona ja Ström soitti niin HKO:n, Sinfonia Lahden, kuin Kymi Sinfoniettankin riveissä.

   Ström on myös innostunut pop-jazz laulusta ja laulamisesta kuorossa ja teki maisterin tutkintonsa sivuaineena pop-jazz lauluopintoja ja kuoroprojekteja. Laulamisen myötä pöytälaatikkoon onkin jo kerääntynyt kasa säveltämiään ja sanoittamiaan kappaleita, jotka vielä odottavat pääsyä päivänvaloon.

   Strömin vahvuuksiin kuuluu loputon uteliaisuus ja kiinnostuneisuus kaikkiin musiikkityyleihin ja hän on aina valmis hyppäämään mukaan uusiin projekteihin tai ideoimaan omiaan.

   Pedagogiikka ja etenkin harmonikkapedagogiikka ovat olennainen osa Strömin ammatillista kutsumusta. Ström toimii Harmonikansoiton Opettajat ry:n puheenjohtajana ja aloitti syksyllä 2022 Taideyliopiston Sibelius-Akatemian harmonikkapedagogiikan opettajana, jossa hän kehittää suomalaista harmonikkapedagogiikkaa eteenpäin.

Copy of valmiit_2x3-7.jpg
Bio: Bio

Pictures by Valotus by Ama

Bio: Text
bottom of page